آنان ,اسلام ,نيست ,امام ,امّا ,اهلِ ,امام حسين ,اهلِ بيتِ ,پوستین وارونه ,چهلم هجرت ,الله بروجردی

دكتر مهدي شاهرخ :

سلام
شما بزرگواريد و عالِم و البتّه اهلِ دقّت نظر ، امري که ديگران شايد کمتر از اين فضيلت برخوردار باشند . من فقط اينجا نظر خودم را گزارش مي کنم و نظر شما را به قضاوت نمي نشينم .

شما از ديدگاهِ يک تاکتيکِ جنگي به بستنِ آب به روي سپاهِ اندکِ امام حسين ع نگريسته ايد که البتّه کاري نيکو بوده است زيرا علي رغم عدم وجودِ توازنِ قوا ميانِ طرفين ، شرايط جنگي بوده است . امّا با اين وجود ، شيعيان از ديدگاهِ يک مسلمان و اسلام به اين مسأله نگاه مي کنند و چون حتّي بستنِ آب به روي حيوان هم درست نيست چه برسد به انسان ، حال اگر آن انسان مسلمان باشد زشتي اين عمل بسيار بيشتر است اگر در اين ميان کودکان هم باشند باز بر زشتي اين عمل افزوده مي شود .

شيعيان از اين عملِ غيراسلامي سپاهيانِ اُموي ناخشنودند چه آنها اين عملِ غيراسلامي را در مقابلِ نوۀ رسول خدا ص و سيّد شبابِ اهل الجنة و اهلِ بيتِ نبيّ مکرّم اسلام انجام داده اند . لذا اين عَطَش به شکلي بارز برجسته شده است .

زشتي کُشته شدنِ امام حسين ع توسّط طلقاء ديروز که جدّ امام ع پيامبر مکرّم اسلام در زمانِ فتح مکّه آنان را آزاد کرد بر کسي پوشيده نيست ، امّا بسيار بوده اند از اولياي الهي و از جمله ائمّه معصومينِ ما که توسّط اشرارِ زمانه مقتول شده و شهيد شده اند ، امّا در اين ميانِ امام حسين ع در دشتِ کربلا در غربت و با لبانِ تشنه به شهادت مي رسد و اهلِ بيتِ پيامبر همچون اسير جنگي غارت شده و به شام کشانيده مي شوند ، همه اين ماجراها باعثِ تمرکز روي حادثۀ عاشورا در تفکّر شيعي و نيز مسأله عَطَش در اين واقعه بوده است .

قتل الحسين خودش داغي بزرگ است چه برسد که اين قتل ، عَطشانا هم باشد و اين امري است که اشک را برچشمانِ شيعۀ اهلِ بيت جاري مي کند ، امري که طبقِ عقايدِ شيعه جزو فضايلي است که ثوابِ الهي بر آن مترتّب است .

دربارۀ محتواي زنندۀ برخي نوحه ها ، بسيار بوده که شخصاً منزجر شده ام .

گاهي اين نوحه ها متضمّن توهين به اهلِ بيتِ مکرّم پيامبر اسلام است که البتّه اکثر آنها سَهوي و از روي جَهل سرايندگانِ اين نوحه ها صورت گرفته است . به مانندِ همين مثال هايي که شما عنوان کرده ايد .

لذا اين موردِ اخيري که بيان داشته ايد واقعاً نيازمندِ بررسي توسّط ذوي الاختصاص است .

مؤيّد و پيروز باشيد .

................................................................................

سلام بر برادر گرامی ام دکتر مهدی شاهرخ ( اینجا )

مطلب شما کاملاً درست است ، بر همین مبنا حدوداً سی سالِ پیش در آن روز عاشورا در زنجان وقتی آن بیتِ شعر ( اگر کُشتند چرا آبش ندادند ؟! ... ) خوانده می شد من هم همین برداشت و حتّی همین حسّ را داشتم در دفترچۀ خاطراتم هم در بارۀ یکی از دوستانم آقای محمّد رضا فتوحی نوشته ام : « آن روز که در روی آسفالتهای داغِ خیابان در روز عاشورا نشسته بودی و از خوردنِ آب به یادِ حسین ( ع ) امتناع می ورزیدی . »

محمّد رضا فتوحی ـ مهدی یاقوتیان ( قم ـ مهر ماه 1364 )

امّا همان گونه که شما اشاره کرده ای ، « برجسته کردنِ یک موضوع » یا به عبارتی کاریکاتور کردنِ یک موضوع و بزرگتر کردن آن از بقیّۀ مطالب ، توازن و تناسب را از بین می بَرد به گونه ای که حاشیه بر متن غلبه می کند و فَرع جای اصل را می گیرد .

می توان به جای « آب » از « آتش » سخن گفت و آن را بَرجَسته کرد ، آتشی که آن اَهریمنان به خیمه های حَرمِ اهلِ بیت زدند و آه از دلِ هر انسانِ شَرافتمندی برآوردند .

شما هم تصدیق می کنید که مطالبۀ شیعیان این نیست که چرا به کودکان یا زنان و ... آب ندادند یا چرا خیمه ها را آتش زدند و این فقط سوگواری است ولی در قالبِ مطالبه بیان می شود .

چون وقتی گفته شود : « اگر کُشتند چرا آبش ندادند ؟ » بیشتر جُمله اوّل برداشت می شود نه جملۀ دوم .

ـ حالا کُشتن به جای خود ، چرا آب ندادند ؟ چرا کَفن و دفن نکردند ؟ چرا خیمه ها را آتش زدند ؟

ـ هم کُشتند ، هم آب ندادند ، هم کَفن و دفن نکردند ، هم خیمه ها را آتش زدند .

................................................................................

امام علی ( ع ) در سالِ چهلم هجرت به شهادت رسید . او گفته بود : « اسلام پوستینِ وارونه پوشیده است . » و امام حسین ( ع ) در سال شصت و یک هجری گفته بود : « برای اصلاح امّت جدّم قیام کرده ام . » وقتی اسلام در سالِ چهلم هجرت پوستین وارونه پوشانده شده و در سالِ شصت و یک هجرت امّت نیاز به اصلاح دارد پس از قرنهای متمادی پوستین وارونه نپوشیده و نیاز به اصلاح مردم نیست ؟

در مفهوم می توان گفت همه مدّعی اند که می خواهند با جَهل و خُرافه مبارزه کنند وقتی سخن از مصداق می شود ، مَعرکه آغاز می شود .

آیا می توان چند مورد ( حتّی یک مورد ) را نام بُرد که همگان آن را جَهل یا خُرافه یا غیر علمی یا غیر اخلاقی یا ... بدانند ؟!

ـ در یک طرف زنجیر زنی و سینه زنی است که علّامه سیّد محسن امین عاملی فتوا داده اینها عزاداری نامشروع است .

در آن طرف زنجیر های تیغ دار که عزاداران بر بدنِ خود فرو می آورند ! ( اینجا ) و ( اینجا )

ـ در یک طرف قمه زنی است که امام خمینی منع می کند و آن طرف مرجعی دیگر می گوید : اجازۀ قمه زنی بدهید . ( اینجا ) و ( اینجا

ـ در یک طرف سخن آیت الله بروجردی است که می گوید : « اگر مقلّد من هستید ، فتوای من این است كه این شبیه هایی كه شما به این شكل در می آورید حرام است . با كمال صراحت به آقا عرض كردند كه آقا ما در تمام سال مقلّد شما هستیم الاّ این سه چهار روز كه ابداً از شما تقلید نمی كنیم ! » ( اینجا )

تا جایی که آیت الله بروجردی می گوید : « من خودم در اوّل مرجعیت عامّه گمان می كردم از من استنباط است و از مردم عمل ، هرچه من فتوا بدهم مردم عمل می كنند . ولی در جریان بعضی فتواها كه برخلافِ ذوق و سلیقۀ عوام بود ، دیدم مطلب این طور نیست . » ( اینجا )

وقتی از یک بیتِ شعر دو یا چند گونه برداشت شود ، از حادثه ای که چهارده قَرن پیش اتّفاق افتاده گویا به اندازۀ چهارده قرن تفاوتِ برداشت وجود دارد ! به اندازۀ فاصلۀ خواصّ تا عوامّ !

................................................................................

دكتر مهدي شاهرخ :

با بخش اعظم سخنان شما موافقم . اين که با پاي برهنه در ظهر تابستان يا در سرماي ي راه مي روند يا در انظار عمومي تن خود را برهنه مي کنند يا به خود لطمه بدني وارد مي آورند مانند زنجير تيغ دار يا قمه زني يا شمشير به پُشت زدن يا هر عمل ديگر که از لحاظ شرع مقدّس اسلام ، تجاوز به حقوقِ بدني خودِ شخص به شمار مي رود محکوم است ، در اينها که شکّي نيست . بدن مالِ ماست اما ما اختيار آن را نداريم به همين دليل اگر خودکشي کنيم جايگاهمان دوزخ است يا اگر لطمه به خود بزنيم ظلم نفس مرتکب شده ايم .
حُزن و عزا براي ائمه براي مظلوميت آنان است وگرنه هر بني بشري را عاقبت سرانجامي جز مرگ نيست و مرگ نيز پايان کبوتر نيست و چه بسا براي بسياري شروع نعمت و رحمتِ الهي است . ائمّه هدي که شهادتشان سرآغاز سعادتِ اُخروي و تکميلي براي سعادتِ دنيويشان است لذا جاي حُزن ندارد که آنان اين دار دنيا را تَرک کرده و به سراي باقي شتافته اند و اين غم و اندوه و عزاداري تنها براي مظلوميّت آنان و حقّ ضايع شده آنان در ولايتِ مسلمين است. لذا چون اين آب ندادنها اين آتش زدنها اين به اسارت کشيده شدنها نمودار مظلوميّت مضاعف اين ائمّه هدي است لذا روي اين مسائل تمرکز صورت مي گيرد تا مظلوميّت آنان برجسته شده و بر اين مظلوميّت تأکيد شود. ( البته به نظر حقير )

 از سوي ديگر ، برخي چيزها با منطق و کلام اسلامي در تعارض است امّا نماينده شور و شوقِ ديني مردم است ، در اينها نظر فقها مختلف است . مثلا اينکه عَلَم بردارند برخي اين عَلَم ها را انحراف مي دانند و منع مي کنند برخي جايز مي دانند. هر کس طبقِ اجتهادِ خود حُکمي مي دهد.
به طورِ کُلّ و نه فقط در اين مسأله ، حُکمِ يک فقيه هم که هميشه رعايت نمي شود ، از اين دست مسائل خيلي زياد است، در جامعه اگر نگاه کنيم و با رساله هاي آنان تطبيق دهيم مصاديقِ فراواني در مسائل مختلف از اين رعايت نکردن ها مي بينيم . مثل ربا و وضعيّت بانکها ، نحوه عروسي گرفتن ها و ....
شما از شيعه اي که تارک الصّلاة است و انتظار بهشت را به خاطر شيعه بودن دارد ، چه توقعي داريد ، که به اين مسائل ريز منطقي توجّه کند حال او که اين مسئله را ناديده مي گيرد که تَرکِ صلاة نزديکي به کُفر است.
امّا فارغ از همه اينها و از سوي ديگر ، خيلي چيزها به ظاهر نيست ، به باطن امر و به دل است ، اگر مثنوي معنوي بخوانيم و ماجراهاي عُرفا را از اين دست بسيار مي بينيم . لذا در اين مسائل انسان بايد کمي محتاط باشد و همه چيز دو دو تا چهار تاي عقل نيست ، بخصوص اگر تطابق ميانِ عقل معاد و معاش در قضاوت در اين گونه امور موجود نباشد و سلايق راه داوري را بر عقل سليم ناهموار کند . قضاوتِ دستور به قتل حلاج دادن بنابر ادلّه و اعترافاتِ وي ، يک حُکمِ کاملاً شرعي بود امّا همگان بر ناعادلانه بودن و نابخردانه بودنِ چُنين حُکمي اذعان دارند ، زيرا آنها بنا بر ظاهر امر که لايه اي ساده و بسيط از امور دين است ، تکيه کردند حال آن که بسياري از اين مسائل داراي لايه هاي دروني عميقي است و تنها بر حسب ظاهر نمي توان قضاوت کرد .
پاينده و محقّق بمانيد ، ان شاء الله .

منبع اصلی مطلب : خطّه فریومد/ فرومد (تاریخی،علمی،فرهنگی)
برچسب ها : آنان ,اسلام ,نيست ,امام ,امّا ,اهلِ ,امام حسين ,اهلِ بيتِ ,پوستین وارونه ,چهلم هجرت ,الله بروجردی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : یک گفتگوی دوستانه